info@mizan.org.tr

Mizan:

Dünya ile Bir Sözleşme

Birleşmiş Milletler tarafından iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve kirlilik olarak tanımlanan üçlü kriz ile mücadeleye yönelik başta Müslümanlar olmak üzere insanlığa bir çağrıdır. Mizan, bu çağrının geliştirilmesi ve benimsenmesi için toplumun her kesiminden insanları doğa ile ilişkilerinde tevazuya davet ediyor.

Mizan – Dünya Çevre Sözleşmesi, doğanın korunmasını düzenleyen ilkelerin karşı karşıya olduğu zorlukların yeniden ifade edilmesidir. Mizan, varoluşun arkasındaki ahlaki düşünceyi inceleyerek yaşamımızı doğal dünyanın kalp atışlarıyla uyum içinde nasıl hayata geçirilebileceğimizi sorguluyor.

Çevrecilik, İslam’ın damarlarına işlemiştir. Kişisel davranışlarımızın başkalarıyla olan ilişkilerimizde nasıl tezahür ettiği ve aynı zamanda doğal dünya ve diğer duyarlı varlıklarla olan ilişkilerimizde düşünceli olmakla ilgilidir.

Bu ilkeler, Hz Muhammed (SAV) tarafından kurulan temellerden, gerçekten bütünsel olan bir yaşam ifadesini ortaya koyan bir dizi kural ve kuruma dönüşmüştür. Kur’an’a dayanan bu ilkeler üç başlık altında toplanıyor: toplumsal iyiliği teşvik etmek, yanlış eylemleri yasaklamak ve yaşamda her zaman ölçülü davranmak.

Tartıyı adaletle yapın ve eksik tartmayın.

Sakın dengeyi bozmayın.

55:5:9

Mizan, Kur’an’ın ana kavramlarından birisidir.

Sözlükte “bir şeyin ağırlığını tahmin etmek, ölçüye vurmak, tartmak” anlamındaki vezn kökünden türemiş bir isim olan mîzân “tartı aleti, tartmada kullanılan ağırlık; adalet” mânalarına gelir.

Kur’ân’da “v-z-n” kökünden türemiş kelimeler farklı şekillerde yirmi üç (23) yerde, “mîzân” şeklindeyse dokuz yerde geçer. Bunlardan beşinde insanî ilişkilerde adâletli olmanın gereği, ikisinde vahiyle birlikte mîzânın indirildiği, birinde de kâinatın mîzân ile yaratıldığı, birinde de mîzânın bozulmaması gerektiği ifade edilmiştir.

Dünya İçin İnanç başkanlığındaki Çekirdek Ekip, İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü, İslami Ekoloji ve Çevre Bilimleri Vakfı, İstanbul’daki Üsküdar Üniversitesi, Kur’an Botanik Bahçesi ve Katar’daki Hamad Bin Khalifa Üniversitesi İslami Çalışmalar Koleji temsilcilerinden oluşmaktadır. Çekirdek ekip idari destek sağlamakta ve Mizan’ın kurumsal yönlerini kolaylaştırmaktadır.

Türkiye’den Mizan’ın yazımında yer alan Prof. İbrahim Özdemir, çevre felsefesi ve etiği alanında tanınmış bir akademisyendir. Ana bilim dalı çevre felsefesi ve etiği olan Özdemir’in akademik ilgi alanları arasında çevre felsefesi ve etiği, ekoloji ve din, pratik etik, felsefi danışmanlık, eleştirel düşünme ve İslam felsefesi bulunmaktadır.

Kitapları arasında Rumî and Confucius on Meaning of Life, The Ethical Dimension of Human Attitude Towards Nature, İnsan Yayınları: İstanbul, 2008 ve Küreselleşme, Etik ve İslam, editörler: Ian Markham ve İbrahim Özdemir, Aldershot: Ashgate. 2005. Harvard Üniversitesi , Hartford Üniversitesi, Hartford Seminary (2001-2003) ve Abo Akademi Üniversitesi, Turku-Finlandiya’da misafir profesör olarak dersler ve düşünce kursları vermiştir.

2015’te yayımlanan Küresel İklim Değişikliği için İslam Deklarasyonu ekibinde yer almıştır.
Ayrıca Dr. Fachruddin Mangunjaya ile birlikte 02-03 Ekim 2019 tarihlerinde Fas’ın Rabat kentinde düzenlenen İslam Çevre Bakanları Konferansı (ICEM) için “Çevrenin Korunması ve Sürdürülebilir Kalkınmada Kültürel ve Dini Faktörlerin Rolü” başlıklı bir Strateji Belgesini hazırlamıştır.

Diğer çekirdek ekip üyeleriyle birlikte, Birleşmiş Milletlere sunulmak üzere Al-Mizan: A Covenant for the Earth (El-Mizan: Dünya İçin Bir Sözleşme) adlı belgeyi tamamlamıştır. Belge, iklim değişikliği ve gezegene yönelik diğer tehditlerle mücadele eden yerel, bölgesel ve uluslararası eylemleri güçlendirmek için çevreye İslami bir bakış açısı sunmaktadır.